FAQs Complain Problems

News & Events(समाचार)

नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा सुचना ।

प्राविधिक सहायकको लिखित परीक्षा सम्बन्धमा सुचना ।

न्युनतम रोजगारीमा संलगन हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

प्राविधिक सहायकको बिज्ञापनमा दरखास्त दिने म्याद थप सम्बन्धमा जरुरी सुचना ।

मलंगवा नगरपालिकाको छैठो नगरसभा आ.व २०७७/०७८ नगरसभा बाट पारित विवरण ।