FAQs Complain Problems

Notices & General Regulations (सूचना र सामान्य नियमावली)

शिक्षा नियमावली २०७४

बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४

नगरसभा सन्चालन नियमावली २०७४

नगरपालिका कार्यविभाजन नियम , २०७४

Notice about cancellation of Municipal Council dated 2072/11/29

मलंगवा नगरपालिकाको मिति २०७२/११/२९ गते हुने भनिएको गणतन्त्र पश्चातको सातौं नगर परिषद मिति २०७२/११/२८ गते को निर्णयानुसार पछि अर्को मिति,समय र स्थान तोकिने गरि हाल स्थगित गरिएको ले सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ |